เรื่องอื่น ๆ / ข่าว ฯ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ รัชกาลที่ 10

พระบารมีเกริกก้องทั่วหล้า ปกประชาราษฏร์ร่มเย็น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ร้านเดอะรีดดิ้งเพลส