แจ้งวันหยุด

วันทำการปรกติ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 7.30-14.00 น. อาทิตย์ เวลา 10.30-17.00 น. ศุกร์ เสาร์ จันทร์ หยุด

ตลอดปี 2563 เข้าอ่านฟรี เฉพาะในวันอาทิตย์ โปรดแสดงบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ

หยุด-ปิดทำการ ชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกัน เชื้อ “โควิท 19” แพร่กระจาย ่ เริ่มจากวันที่ 15 มีนาคม 2563 จนถึง 30 มิถุนายน 2563 ขอภัยในความไม่สะดวก